Wednesday, 23 March 2011

HMPK Copper Red : RM60 - Sold Out (Kuantan)Ikan ini masih muda tapi sangat besar dan ekor D shape cuma gambar kurang cantik sedikit

HMPK Fancy Dragon 3 : RM40HMPK Super Orange 2 (Female) : RM40 - Sold Out (Kuantan)HMPK Super Red for Breeder (Female) : RM80 - Sold Out (KT)HMPK Fancy Dragon 2 : RM40 - Sold Out (Brunei)HMPK Platinum Dragon : RM50 - Sold Out (KT)HM Super Yellow 1 : RM40 - Sold Out (PJ)HM Super Orange for Breeder 2 : RM80 - Sold Out (Kulim)HMPK Fancy Dragon 1 : RM50HM Super Red Skyhawk : RM80HMPK Yellow Banana 3 : RM40HMPK Yellow Banana 2 : RM40HMPK Yellow Banana : RM60 - Sold Out (SP)HM Yellow Dragon : RM60 - Sold Out (KT)HM Platinum Black Dragon : RM60 - Sold Out (KT)Betta ini masih muda tetapi ianya pasti cantik dalam masa 2 minggu lagi

HM Salamander BF Skyhawk : RM80 - Sold Out (Marang)HM Fullmask Platinum Red Dragon 3 : RM80